Archives: Adventure

Nalog za sluzbeno putovanja u zemlji pdf

26.01.2021 | By Shaktikus | Filed in: Adventure.

7. Nalog za službeno putovanje i obračun putnih troškova Član Svako službeno putovanje u zemlji i inostranstvu vrši se na osnovu naloga za službeno putovanje. Putni nalog za službeno putovanje obavezno sadrži: broj. Za ovo službeno putovanje odobrava se isplata predujma putnih troškova u svoti od:_____ Nakon povratka sa službenog puta u roku od _____ treba obaviti obračun ovog putovanja i . Prema članu stav 1. tačka 2) Zakona o radu, zaposleni ima pravo na naknadu troškova, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji ili inostranstvu, tj. na naknadu sledećih troškova: 1) dnevnica za službeno putovanje, 2) naknada troškova smeštaja na službenom putu i 3) naknada troškova prevoza na službenom putu.

Nalog za sluzbeno putovanja u zemlji pdf

Obrazac OB. Zahtev za odobrenje privremenog boravka. Kad sam vec preuzeo formular racunam da je red doprineti i komentarima. Post comment Pritisnite ovde da biste odustali od odgovora. Obrasci zahteva za boravak i izdavanje dozvole za rad strancima.I dnevnice za službeno putovanje u zemlji i inostranstvu II korišćenje sopstvenog autmobila u službene svrhe III odvojeni život od porodice IV naknada za rad na terenu. I 1. Službeno putovanje u zemlji * zaposlenog upućuje rukovodilac i prije putovanja izdaje putni nalog * službeno putovanje mora da bude udaljeno više od 30 km od mjesta rada * zaposlenom se može isplatiti akontacija. NALOG ZA SLUZBENO webarchive.icu Created Date: 9/27/ PM. Nalog za slu beno putovanje (putni nalog) - A4 Author: Inter-biz Subject: PUTNIK Keywords: putni radni list, nalog za slu beno putovanje, putni nalog, kamion, teretno vozilo . Ministar financija je tijekom godine donio dva Pravilnika o porezu na dohodak (za sada). Službenim putovanjem u zemlji smatra se putovanje teritorijem Republike Hrvatske. Mogućnost neoporezive isplate dnevnica uvjetovana je udaljenošću mjesta u koje se putuje (od mjesta sjedišta poduzeća) od najmanje 30 kilometara i neprekidnim trajanjem od najviše 30 dana. Službenim putovanjem u. NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE U ZEMLJI. dinara neposredno po povratku sa službenog puta i dolasku na posao podnećeizveštaj, a u roku tri radna dana i obračun troškova službenog putovanja. Za provedenih 8 do 12 časovana službenom putovanju, zaposlenom pripada 1/2 dnevnice, a za provedenih preko 12 časova na službenom putu, zaposlenom pripada pun iznos dnevnice. (Potpis. Obaveze po osnovu neto isplata za službena putovanja ,00 Obaveze po osnovu poreza za naknade zaposlenima ,33 Tekući računi – Za isplatu naknade troškova korišćenja privatnog automobila u službene svrhe ,33 3. Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji (avion, autobus, voz i sl.). 5. Umanjenje za isplaćeni predujam 6. OSTAJE ZA ISPLATU – VRAĆANJE SVOTE 7. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA: _____ Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu obavljeno i isplata se može obaviti. U _____, dana _____ Podnositelj . Prema članu stav 1. tačka 2) Zakona o radu, zaposleni ima pravo na naknadu troškova, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji ili inostranstvu, tj. na naknadu sledećih troškova: 1) dnevnica za službeno putovanje, 2) naknada troškova smeštaja na službenom putu i 3) naknada troškova prevoza na službenom putu. Nalog za službeno putovanje – stranica na kojoj se popunjavaju opšti podaci o putnom nalogu. Npr. broj putnog naloga, datum izrade putnog naloga i sl. 2. Putni račun – stranica na kojoj se vrši obračun putnog naloga (obračun kilometraže, troškova putovanja, dnevnica i dr.) Ukoliko je opštim aktom ili ugovorom o radu predviđen iznos dnevnice koji je vedi od neoporezivog iznosa, na File Size: KB. Preuzmi obrazac NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE. Preuzmi obrazac NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE U INOSTRANSTVO. Preuzmi obrazac NI OBRAZAC. Preuzmi obrazac OB OBRAZAC OBAVEŠTENJA O FISKALNO ISEČKU. Preuzmi obrazac OBRAZAC ZA PRIJAVU MESTA NA KOJEM SE VODI KNJIGA EVIDENCIJE PROMETA – KEP. Preuzmi obrazac OPŠTI DEVIZNI NALOG.

See This Video: Nalog za sluzbeno putovanja u zemlji pdf

Dobrodošli u Boliviju - Vodič za putovanje u ovu nevjerovatnu zemlju, time: 18:45
Tags: The new girl rl stine pdf, Arabic grammar terms pdf, /02/28 · Sastavni dio redovitog poslovanja gotovo svakog poslodavca su troškovi dnevnica, terenskih dodatka i naknade za uporabu vlastitog automobila u službene svrhe. Pri tome javljaju se dileme kako ispravno obračunati dnevnice, koje troškove službenog putovanja neoporezivo isplatiti djelatniku, kako sve to provesti kroz JOPPD obrazac. Nalog za slu beno putovanje (putni nalog) - A4 Author: Inter-biz Subject: PUTNIK Keywords: putni radni list, nalog za slu beno putovanje, putni nalog, kamion, teretno vozilo . /07/25 · TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTOVANJA I DRUGI PUTNI TROŠKOVI, Uredba o naknadama za službena putovanja u zemlji i inostranstvu, Tabelarni pregled zemalja PRIRUČNIK TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTOVANJA I. 2. Dnevnica za službeni put u zemlji3) Dnevno Bez obaveze prilaganja računa 2 3. Naknada troškova smeštaja na službenom putu u zemlji Dnevno Prema priloženom računu 3 4. Naknada troškova prevoza na službenom putu u zemlji Za vreme službenog puta Prema priloženom računu prevoznika u javnom saobraćaju Cena prevozne karte 4 5. Putni nalozi za službena putovanja u zemlji i inozemstvu i terenski dodaci Datum održavanja: Četvrtak, Mjesto održavanja: ZAGREBCentar Radnička cesta 39, 4. kat. Lokacija na karti. Print / PDF. Dvodnevna radionica u području financija i računovodstva Troškovi službenih putovanja prilično su zastupljeni troškovi, a pojavljuju kod obveznika poreza na. · Službeni put u inostranstvo predviđa izdavanje naloga od strane ovlašćenog lica, na ime zaposlenog. Nalog za putovanje treba da sadrži ime i prezime službenika koji putuje, naziv države i mesto u koje se putuje, cilj putovanja, datum polaska na putovanje i datum povratka s putovanja, kategoriju hotela u kojima je obezbeđen smeštaj, napomenu o tome da li su obezbeđeni besplatan. Nalog za slu beno putovanje (putni nalog) - A4 Author: Inter-biz Subject: PUTNIK Keywords: putni radni list, nalog za slu beno putovanje, putni nalog, kamion, teretno vozilo . Za ovo službeno putovanje odobrava se isplata predujma putnih troškova u svoti od:_____ Nakon povratka sa službenog puta u roku od _____ treba obaviti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o obavljenom zadatku. M.P. _____ (potpis odgovorne osobe). OBRAZAC NALOG ZA SLUZBENO PUTOVANJE; Povezani proizvodi. Dodaj u korpu. Dodaj u listu. Quick View. Dodaj u listu. Obrasci OBRAZAC DJELOVODNIK L. 0 out of 5 € Dodaj u korpu. Dodaj u listu. Quick View. Dodaj u listu. Obrasci OBRAZAC DJELOVODNIK L LASER. 0 out of 5 € Dodaj u korpu. Dodaj u listu. Quick View. Dodaj u listu. Obrasci OBRAZAC KNJIGA .  · Obavezni elementi putnog naloga, obračun dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu i inozemstvu, pre diem dnevnice i rokovi za obračun troškova i isplatu putnog naloga. DATUM: Putni nalog je osnovni dokument za obračun i knjiženje troškova nastalih na službenom putu kojeg je djelatnik obavio po nalogu svog poslodavca. 5. Umanjenje za isplaćeni predujam 6. OSTAJE ZA ISPLATU – VRAĆANJE SVOTE 7. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA: _____ Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu obavljeno i isplata se može obaviti. U _____, dana _____ Podnositelj . 7. Nalog za službeno putovanje i obračun putnih troškova Član Svako službeno putovanje u zemlji i inostranstvu vrši se na osnovu naloga za službeno putovanje. Putni nalog za službeno putovanje obavezno sadrži: broj. 5. Umanjenje za isplaćeni predujam 6. OSTAJE ZA ISPLATU – VRAĆANJE SVOTE 7. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA: _____ Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu obavljeno i isplata se može obaviti. U _____, dana _____ Podnositelj . NALOG ZA SLUZBENO PUTOVANJE Author: webarchive.icu Created Date: 8/31/ PM. Nalog za putovanje treba da sadrži ime i prezime službenika koji putuje, naziv države i mesto u koje se putuje, cilj putovanja, datum polaska na putovanje i datum povratka s putovanja, kategoriju hotela u kojima je obezbeđen smeštaj, napomenu o tome da li su obezbeđeni besplatan smeštaj i ishrana, vrstu prevoznog sredstva kojim se putuje, iznos akontacije koji može da se isplati.

See More pdf script in php


2 comments on “Nalog za sluzbeno putovanja u zemlji pdf

  1. Kami says:

    Bravo, you were visited with simply brilliant idea

  2. Araran says:

    I consider, that you are mistaken. I suggest it to discuss.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *